O tour

“Naším cílem je rozdávat radost na golfu, hráčům, hřištím a v neposlední řadě těm, kteří neměli takové štěstí. Golfem by se měli lidé především bavit a to je to, oč nám v první řadě jde.”

Propozice HAPPY GOLF tour 2019

Seriál otevřených golfových turnajů napříč ČR, jejichž cílem je se dobře bavit.

Kalendář 2019

Jarní tour trvá od 13. 4. do 29.6. a finále Jarní části se uskuteční na Konopišti.
Podzimní tour trvá od 1. 7. do 29. 9. a finále podzimní části se uskuteční na Ypsilonce.
Finále HAPPY GOLF tour 2019 se uskuteční už tradičně v Mladé Boleslavi 5. 10. 2019.

Do ročníku 2019 se započítavají také turnaje 20. 10. 2018 Mladá Boleslav a 27. 2. 2019 Sueno v Turecku.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit kalendář přidáním nebo zrušením termínu turnajů.

Kdo se může zúčastnit?

Všichni amatérští golfisté s handicapem avšak prvních 5 míst z celkového pořadí mohou obsadit pouze hráči s HCP od 2 do 54 při své první účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat hráče z turnaje či z celé Tour, pokud má odůvodněné podezření, že hráč hraje se zadrženým či řízeným handicapem.

Výhry

Celkový vítěz obdrží exkluzivní zahraniční golfový zájezd. Věcnými cenami odměníme prvních 10 hráčů celkového pořadí.

V Jarní a Podzimní tour budeme vyhlašovat a oceňovat prvních 5 hráčů celkového pořadí dané části napříč kategoriemi. Hlavní cena období se losuje v tombole ze všech účastí v dané části z hráčů přítomných na finálovém turnaji období.

Vítězové základních turnajů obdrží poháry, green fee, vouchre od partnerů, golfové zboží, vína a další hodnotné ceny.

Více podrobností o cenách naleznete v sekci happygolf.cz/ceny.

Bodový systém

Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, podle Soutěžního řádu České golfové federace a místních pravidel hřiště. Hraje systémem stableford.

Základní turnaj

Kategorie A
HCP PRO – 13,9 (Hráči s HCP nižším než 2 se série mohou zúčastnit, mohou získat cenu za umístění v turnaji, avšak bez nároku na vítězství v jednotlivých částech sezóny a celkovém pořadí. Rozhoduje výše HCP při první účasti v sérii). Odměněni první 3 hráči s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF.

Kategorie B
HCP od 14 do 24,9. Odměněni první 3 hráčí s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF.

Kategorie C
HCP od 25 do 54. Odměněn nejlepší hráč s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF. V případě účasti míň než 3 hráčů v kategorií bude sloučena s nejbližší kategorií. Tato změna může nastat kdykoliv až do momentu vyhlášení výsledků.

Hráč je povinný skontrolovat si všechny náležitosti své učasti v turnaji, zejména scorecard a zařazení do správne HCP kategorie před prvním odpalem a vyžádat si případnou úpravu na recepci rezortu. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo zbavit hráče pořadí v kategorii a všech cen bez přechodu na dalšího hráče v pořadí. Body v celkovém pořadí jsou v tomto případě nedotknuty.

Speciální body
Hráč za umístění v kategorií A a kategorií B odbdrží body následovně:

  • 1. místo 10 bodů
  • 2. místo 6 body
  • 3. místo 4 body

V doplňkové kategorií C se body neudělují.

Finálový turnaj Jarní a Podzimní tour

Celkové pořadí období:

  • 3 nejlepší výsledky v rámci dané části sezóny napříč kategoriemi (počítáme jako součet 1 x brutto + 2 x netto STB)
  • výsledek z finálového turnaje období (ten počítáme jako 2 x počet netto + 2 x počet brutto STB) (ostatní prémiové výsledky nezapočitavají)
  • podmínkou odevzdání ceny je osobní účast a převzetí ceny na finálovém turnaji období. V jiném připadě se pořadí posouvá.

 

Velké finále HAPPY GOLF tour (Celkové pořadí)

Celkové celoroční pořadí zahrnuje:

  • 6 nejlepších výsledků z jednotlivých základních turnajů (1 x brutto + 2 x netto STB)
  • Součet speciálních bodů dosažených v celé sezóně.
  • 1 nejlepší výsledek z premiových/bonifikačních turnajů (2 x netto + 2 x brutto STB) (výsledky zbylých Premiových turnajů se započítavají jako základní turnaj)
  • výsledek z finále (3 x netto + 2 x brutto STB)

 

Přihlášení

Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz nebo přes recepce jednotlivých resortů.

Jednotlivé pořadí je vedeno primárně ne podle jmen, ale podle registračních čísel ČGF, kterými se hráči do turnaje přihlásili. Bude-li tedy hráč do soutěže přihlášen s více registračními čísly, bude se na něho pohlížet jako na nového hráče a jeho výsledky se budou přiřazovat k registračnímu číslu, které při přihlášení do turnaje použil.

Pravidla

Hrajeme dle Pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště. Používání schválených měřících přístrojů je povoleno, je-li dodrženo tempo hry. Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí. Svou účastí souhlasí se všeobecnými podmínkami turnajů zveřejněných na stránkách www.HAPPYGOLF.cz.

Používání měřících přístrojů schválených ČGF je povoleno, je-li dodrženo tempo hry. Použití Vozíků pro dopravu hráčů je povoleno pouze v předem schválených případech Soutěžním výborem. Hráči musí dodržovat pořadatelem stanovený časový limit dle místních pravidel hřiště.

V případě diskvalifikace hráče z jakýchkoli důvodů nemá hráč nárok na vrácení hracího poplatku ani startovného. Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, musí hráči hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry.

Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případnou úpravu technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí. Svou účastí souhlasí se všeobecnými podmínkami turnajů zveřejněných na stránkách www.HAPPYGOLF.cz.

Startovní listina

Startovní listina bude zveřejněna den před konáním turnaje na stránkách www.happygolf.cz/turnaje. Požadavky na společné flighty, splňujíci všechny požadavky, příjmáme pouze písemně na email info@happygolf.cz minimálně 24 hodin před startem turnaje. Platí pravidlo, že nižší HCP bude přiřazen do flightu k vyššímu HCP pro zachování plynulosti hry. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit zložení flightu i v den turnaje pro zachování plynulosti hry a pravidel.